October 18, 2019
Thiết Yếu

Phần Mềm Giải Nén Winzip 22.0 full

I. Giới thiệu: Bộ phần mềm thiết yếu cho người dùng máy tính zip, giải và nén các file định dạng nén rar, zip. II. Tính năng: Unzip: Giải nén các định dạng nén Zip : Nén các file giởi mail, upload Protect : Bảo vệ file Access : Truy cập trên PC, Cloud Connect: Kết nối với […]